Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: marshmallow fluff

1. marshmallow fluff (om mat) a very sweet white spread resembling marshmallow candy


Mindre spesifikke uttrykkpaste, spread

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk