Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: gastrointestinal system

1. gastrointestinal system (i anatomi) the system that makes food absorbable into the body


Ord med samme betydning (synonymer)digestive system, systema alimentarium, systema digestorium


Mindre spesifikke uttrykksystem


Omfatter disse spesifikke uttrykkalimentary canal, alimentary tract, digestive fluid, digestive gland, digestive juice, digestive tract, digestive tube, gastrointestinal tract, GI tract, liver, pancreas, salivary gland


Omfatter disse overordnede uttrykkenebody, organic structure, physical structure

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk