Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: rhetoric

1. rhetoric (om kommunikasjon) using language effectively to please or persuade


Mindre spesifikke uttrykkexpressive style, style


Omfatter disse spesifikke uttrykkrhetorical device

2. rhetoric (om kommunikasjon) high-flown style; excessive use of verbal ornamentation


Eksempler med tilsvarende betydningThe grandiosity of his prose.
An excessive ornateness of language.


Ord med samme betydning (synonymer)grandiloquence, grandiosity, magniloquence, ornateness


Mindre spesifikke uttrykkexpressive style, style


Mere spesifikke uttrykkblah, bombast, claptrap, flourish, fustian, rant

3. rhetoric (om kommunikasjon) loud and confused and empty talk


Eksempler med tilsvarende betydningMere rhetoric.


Ord med samme betydning (synonymer)empty talk, empty words, hot air, palaver


Mindre spesifikke uttrykkbunk, hokum, meaninglessness, nonsense, nonsensicality

4. rhetoric (om erkjendelse) study of the technique and rules for using language effectively (especially in public speaking)


Mindre spesifikke uttrykkliterary study


Forekomster i samme kategoriallocution, anacoluthic, epanodos, epanodos, exordium, narration, peroration, ploce, rhetorical device, tropical

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk