Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: plank

1. plank (om masse eller substans) a stout length of sawn timber; made in a wide variety of sizes and used for many purposes


Ord med samme betydning (synonymer)board


Mindre spesifikke uttrykklumber, timber


Mere spesifikke uttrykkchipboard, deal, hardboard, matchboard, skid, strake, wale


Omfatter disse spesifikke uttrykkknot, knothole

2. plank (om kommunikasjon) an endorsed policy in the platform of a political party


Mindre spesifikke uttrykkpolicy


Omfatter disse overordnede uttrykkeneplatform, political platform, political program, program


Engelsk verb: plank

1. plank (om relasjon) cover with planks


Eksempler med tilsvarende betydningThe streets were planked.


Ord med samme betydning (synonymer)plank over


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcover

2. plank (om relasjon) set (something or oneself) down with or as if with a noise


Eksempler med tilsvarende betydningHe planked the money on the table.
He planked himself into the sofa.


Ord med samme betydning (synonymer)flump, plonk, plop, plump, plump down, plunk, plunk down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkplace down, put down, set down

3. plank (om forbruk, inntak eller anvendelse) cook and serve on a plank


Eksempler med tilsvarende betydningPlanked vegetable.
Planked shad.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdish, dish out, dish up, serve, serve up

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk