Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: superannuate

1. superannuate (om adferd) retire and pension (someone) because of age or physical inability


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkretire

2. superannuate (om kommunikasjon) declare to be obsolete


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkadjudge, declare, hold

3. superannuate (om endring) become obsolete


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange

4. superannuate (om endring) retire or become ineligible because of old age or infirmity


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkretire

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk