Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk adjektiv: reverend

1. reverend worthy of adoration or reverence


Ord med samme betydning (synonymer)sublime


Uttrykk med lignende betydningsacred


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)profane, secular


Engelsk substantiv: reverend

1. reverend (om person) a member of the clergy and a spiritual leader of the Christian Church


Ord med samme betydning (synonymer)clergyman, man of the cloth


Mindre spesifikke uttrykkspiritual leader


Mere spesifikke uttrykkacolyte, anagnost, archdeacon, chaplain, churchman, cleric, curate, deacon, divine, domine, dominee, dominie, dominus, doorkeeper, ecclesiastic, lector, minister, minister of religion, officiant, ordinand, ordinary, ostiarius, ostiary, parson, pastor, postulator, preacher, preacher man, priest, reader, rector, sermoniser, sermonizer, shepherd, subdeacon, vicar, vicar


Eksempler på mere spesifikke uttrykkBeecher, Charles Wesley, Donne, Henry Ward Beecher, John Donne, John Keble, John Wesley, Keble, King, Martin Luther King, Martin Luther King Jr., Roger Williams, Wesley, Wesley, Williams


Tilhører disse overordnede uttrykkeneclergy


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)layman, layperson, secular

2. Reverend (om kommunikasjon) a title of respect for a clergyman


Mindre spesifikke uttrykkform of address, title, title of respect

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk