Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk udsagnsord: perform

1. perform (om tilvejebringelse) carry out or perform an action


Eksempler med tilsvarende betydningJohn did the painting, the weeding, and he cleaned out the gutters.
The skater executed a triple pirouette.
She did a little dance.


Termer med samme betydning (synonymer)do, execute


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mere specifikke termerad-lib, appear, blaze away, carry, churn out, click off, conduct, cut, cut corners, declaim, direct, extemporise, extemporize, improvise, improvize, interpret, lead, make, pipe up, practice, practise, premier, premiere, recite, rehearse, render, scamp, serenade, star, stunt

2. perform (om adfærd) perform a function


Eksempler med tilsvarende betydningWho will perform the wedding?.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termeract, move


Mere specifikke termerchurch, officiate

3. perform (om tilvejebringelse) give a performance (of something)


Eksempler med tilsvarende betydningHorowitz is performing at Carnegie Hall tonight.
We performed a popular Gilbert and Sullivan opera.


Eksempler på anvendelseDid he perform his major works over a short period of time?


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerre-create


Mere specifikke termeract, audition, barnstorm, barnstorm, concertise, concertize, conduct, debut, give, grandstand, interlude, play, play, play, play out, playact, rap, roleplay, sight-read, sightread, solo, try out, underperform


Overordnet emneområdeperforming arts

4. perform (om adfærd) get (something) done


Eksempler med tilsvarende betydningI did my job.


Termer med samme betydning (synonymer)do


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termeraccomplish, action, carry out, carry through, execute, fulfil, fulfill


Mere specifikke termerdo one's best, give full measure, give one's best, go all out, misdo, overachieve, ply, turn, underachieve, underperform

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk