Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: sincerity

1. sincerity (om fornemmelse) an earnest and sincere feeling


Termer med samme betydning (synonymer)earnestness, seriousness


Mindre specifikke termergravity, solemnity

2. sincerity (om egenskab) the quality of being open and truthful; not deceitful or hypocritical


Eksempler med tilsvarende betydningHis sincerity inspired belief.
They demanded some proof of my sincerity.


Mindre specifikke termertruthfulness


Mere specifikke termerheartiness, singleness, straightforwardness, wholeheartedness


Kendetegnerinsincere, sincere


Termer med modsat betydning (antonymer)insincerity, falseness, hollowness

3. sincerity (om egenskab) a quality of naturalness and simplicity


Eksempler med tilsvarende betydningThe simple sincerity of folk songs.


Termer med samme betydning (synonymer)unassumingness


Mindre specifikke termernaturalness

4. sincerity (om egenskab) the trait of being serious


Eksempler med tilsvarende betydningA lack of solemnity is not necessarily a lack of seriousness.


Termer med samme betydning (synonymer)earnestness, serious-mindedness, seriousness


Mindre specifikke termertrait


Mere specifikke termercommitment, committedness, graveness, gravity, sedateness, soberness, sobriety, solemness, solemnity, somberness, sombreness, staidness


Kendetegnerfrivolous, serious


Termer med modsat betydning (antonymer)frivolity, frivolousness

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk