Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: mix

1. mix (om mad) a commercially prepared mixture of dry ingredients


Termer med samme betydning (synonymer)premix


Mindre specifikke termerconcoction, intermixture, mixture


Mere specifikke termerready-mix, self-raising flour, self-rising flour

2. mix (om begivenhed) an event that combines things in a mixture


Eksempler med tilsvarende betydningA gradual mixture of cultures.


Termer med samme betydning (synonymer)mixture


Mindre specifikke termercombine, combining


Mere specifikke termerblend, concoction

3. mix (om handling) the act of mixing together


Eksempler med tilsvarende betydningPaste made by a mix of flour and water.
The mixing of sound channels in the recording studio.


Termer med samme betydning (synonymer)admixture, commixture, intermixture, mixing, mixture


Mindre specifikke termercombination, combining, compounding


Engelsk udsagnsord: mix

1. mix (om ændring) mix together different elements


Eksempler med tilsvarende betydningThe colors blend well.


Termer med samme betydning (synonymer)blend, coalesce, combine, commingle, conflate, flux, fuse, immix, meld, merge


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerchange integrity


Mere specifikke termerabsorb, accrete, admix, alloy, blend in, conjugate, gauge, meld, melt, mix in, syncretise, syncretize

2. mix (om adfærd) open (a place) to members of all races and ethnic groups


Eksempler med tilsvarende betydningThis school is completely desegregated.


Termer med samme betydning (synonymer)desegregate, integrate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Termer med modsat betydning (antonymer)segregate

3. mix (om ændring) combine (electronic signals)


Eksempler med tilsvarende betydningMixing sounds.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercombine, compound

4. mix (om ændring) add as an additional element or part


Eksempler med tilsvarende betydningMix water into the drink.


Termer med samme betydning (synonymer)mix in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termeradd


Mere specifikke termerdash

5. mix (om relation) to bring or combine together or with something else


Eksempler med tilsvarende betydningResourcefully he mingled music and dance.


Termer med samme betydning (synonymer)amalgamate, commix, mingle, unify


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termeralter, change, modify


Mere specifikke termeraggregate, blend, combine, combine, compound, concoct, immingle, intermingle, intermix

6. mix (om relation) mix so as to make a random order or arrangement


Eksempler med tilsvarende betydningShuffle the cards.


Termer med samme betydning (synonymer)ruffle, shuffle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termermanipulate


Mere specifikke termercut, reshuffle, riffle

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk