Engelsk ordbogTip: Firefox tilføjelsen gør det muligt at søge i ordbogen direkte fra browseren.

Engelsk tillægsord: graduate

1. graduate of or relating to studies beyond a bachelor's degree


Eksempler med tilsvarende betydningGraduate courses.


Termer med samme betydning (synonymer)postgraduate


Termer med lignende betydninghigh


Termer med modsat betydning (antonymer)low


Engelsk navneord: graduate

1. graduate (om person) a person who has received a degree from a school (high school or college or university)


Termer med samme betydning (synonymer)alum, alumna, alumnus, grad


Mindre specifikke termerbookman, scholar, scholarly person, student


Mere specifikke termerIvy Leaguer, old boy

2. graduate (om genstand) a measuring instrument for measuring fluid volume; a glass container (cup or cylinder or flask) whose sides are marked with or divided into amounts


Mindre specifikke termermeasuring device, measuring instrument, measuring system


Mere specifikke termergraduated cylinder


Engelsk udsagnsord: graduate

1. graduate (om forhold) receive an academic degree upon completion of one's studies


Eksempler med tilsvarende betydningShe graduated in 1990.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerhave, receive

2. graduate (om forhold) confer an academic degree upon


Eksempler med tilsvarende betydningThis school graduates 2,000 students each year.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerbestow, confer


Medførergraduate

3. graduate (om ændring) make fine adjustments or divide into marked intervals for optimal measuring


Eksempler med tilsvarende betydningCalibrate an instrument.
Graduate a cylinder.


Termer med samme betydning (synonymer)calibrate, fine-tune


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termeradjust, correct, set

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk