Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: care for

1. care for (om følelse) have a liking, fondness, or taste (for)


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s VERB-ing


Mindre specifikke termerlike

2. care for (om følelse) be fond of; be attached to


Eksempler på anvendelseSam cannot care for Sue , Sam and Sue care for the movie


Termer med samme betydning (synonymer)cherish, hold dear, treasure


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerlove


Mere specifikke termeryearn

3. care for (i anatomi) provide treatment for


Eksempler med tilsvarende betydningThe doctor treated my broken leg.
The nurses cared for the bomb victims.
The patient must be treated right away or she will die.
Treat the infection with antibiotics.


Eksempler på anvendelseDid he care for his foot?


Termer med samme betydning (synonymer)treat


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mere specifikke termeradminister, analyse, analyze, bleed, burn, cauterise, cauterize, correct, cup, detox, detoxify, dispense, doctor, dress, hyperventilate, insufflate, iodise, iodize, irrigate, leech, manipulate, massage, medicate, medicine, nurse, operate, operate on, pack, phlebotomise, phlebotomize, psychoanalyse, psychoanalyze, purge, relieve, remedy, shock, splint, transfuse, vet

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk