Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk tillægsord: dread

1. dread causing fear or dread or terror


Eksempler med tilsvarende betydningThe awful war.
An awful risk.
Dire news.
A career or vengeance so direful that London was shocked.
The dread presence of the headmaster.
Polio is no longer the dreaded disease it once was.
A dreadful storm.
A fearful howling.
Horrendous explosions shook the city.
A terrible curse.


Termer med samme betydning (synonymer)awful, dire, direful, dreaded, dreadful, fearful, fearsome, frightening, horrendous, horrific, terrible


Termer med lignende betydningalarming


Termer med modsat betydning (antonymer)unalarming


Engelsk navneord: dread

1. dread (om fornemmelse) fearful expectation or anticipation


Eksempler med tilsvarende betydningThe student looked around the examination room with apprehension.


Termer med samme betydning (synonymer)apprehension, apprehensiveness


Mindre specifikke termerfear, fearfulness, fright


Mere specifikke termerboding, chill, foreboding, gloom, gloominess, pall, premonition, presentiment, somberness, sombreness, suspense, trepidation


Engelsk udsagnsord: dread

1. dread (om følelse) be afraid or scared of; be frightened of


Eksempler med tilsvarende betydningI fear the winters in Moscow.
We should not fear the Communists!.


Eksempler på anvendelseSam cannot dread Sue


Termer med samme betydning (synonymer)fear


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s to INFINITIVE


Mere specifikke termerpanic

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk