Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: evacuate

1. evacuate (om bevægelse) move out of an unsafe location into safety


Eksempler med tilsvarende betydningAfter the earthquake, residents were evacuated.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termermove

2. evacuate (om ændring) empty completely


Eksempler med tilsvarende betydningEvacuate the bottle.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerempty

3. evacuate (om bevægelse) move people from their homes or country


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerdisplace


Medførermove

4. evacuate (om ændring) create a vacuum in (a bulb, flask, reaction vessel)


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerempty

5. evacuate (i anatomi) excrete or discharge from the body


Termer med samme betydning (synonymer)empty, void


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termeregest, eliminate, excrete, pass


Mere specifikke termersuction

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk