Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: chatter

1. chatter (om kommunikation) noisy talk


Termer med samme betydning (synonymer)cackle, yack, yak, yakety-yak


Mindre specifikke termertalk, talking


Mere specifikke termerblether, chin music, idle talk, prate, prattle

2. chatter (om begivenhed) the rapid series of noises made by the parts of a machine


Termer med samme betydning (synonymer)chattering


Mindre specifikke termernoise

3. chatter (om begivenhed) the high-pitched continuing noise made by animals (birds or monkeys)


Termer med samme betydning (synonymer)chattering


Mindre specifikke termernoise


Engelsk udsagnsord: chatter

1. chatter (om opfattelse) click repeatedly or uncontrollably


Eksempler med tilsvarende betydningChattering teeth.


Termer med samme betydning (synonymer)click


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termergo, sound

2. chatter (om relation) cut unevenly with a chattering tool


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercut

3. chatter (om kommunikation) talk socially without exchanging too much information


Eksempler med tilsvarende betydningThe men were sitting in the cafe and shooting the breeze.


Eksempler på anvendelseSam and Sue chatter, Sam wants to chatter with Sue


Termer med samme betydning (synonymer)chaffer, chat, chew the fat, chit-chat, chitchat, claver, confab, confabulate, gossip, jaw, natter, shoot the breeze, visit


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerconverse, discourse


Mere specifikke termerjawbone, schmoose, schmooze, shmoose, shmooze

4. chatter (om kommunikation) speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly


Eksempler på anvendelseSam and Sue chatter


Termer med samme betydning (synonymer)blab, blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termermouth, speak, talk, utter, verbalise, verbalize


Mere specifikke termerbabble, blather, blether, blither, smatter

5. chatter (om kommunikation) make noise as if chattering away


Eksempler med tilsvarende betydningThe magpies were chattering in the trees.


Eksempler på anvendelseThe birds chatter in the woods , The woods chatter with many kinds of birds


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termermouth, speak, talk, utter, verbalise, verbalize

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk