Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: dig up

1. dig up (om relation) find by digging in the ground


Eksempler med tilsvarende betydningI dug up an old box in the garden.


Termer med samme betydning (synonymer)excavate, turn up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerobtain


Mere specifikke termerdisinter, exhume, grub out, grub up, nuzzle


Udsagnsord med lignende betydninglocate, turn up

2. dig up (om opfattelse) remove, harvest, or recover by digging


Eksempler med tilsvarende betydningDig salt.
Dig coal.


Termer med samme betydning (synonymer)dig, dig out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerexcavate, unearth

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2017 onlineordbog.dk