Engelsk ordbogTip: Firefox tilføjelsen gør det muligt at søge i ordbogen direkte fra browseren.

Engelsk navneord: sweat

1. sweat (i anatomi) salty fluid secreted by sweat glands


Eksempler med tilsvarende betydningSweat poured off his brow.


Termer med samme betydning (synonymer)perspiration, sudor


Mindre specifikke termersecretion


Vedrører disse specifikke termerH2O, water

2. sweat (om tilstand) agitation resulting from active worry


Eksempler med tilsvarende betydningDon't get in a stew.
He's in a sweat about exams.


Termer med samme betydning (synonymer)fret, lather, stew, swither


Mindre specifikke termeragitation

3. sweat (om fænomen) condensation of moisture on a cold surface


Eksempler med tilsvarende betydningThe cold glasses were streaked with sweat.


Mindre specifikke termercondensate, condensation

4. sweat (om handling) use of physical or mental energy; hard work


Eksempler med tilsvarende betydningHe got an A for effort.
They managed only with great exertion.


Termer med samme betydning (synonymer)effort, elbow grease, exertion, travail


Mindre specifikke termerlabor, labour, toil


Mere specifikke termerapplication, detrition, difficulty, diligence, exercise, exercising, friction, least effort, least resistance, overexertion, overkill, physical exercise, physical exertion, pull, rubbing, strain, straining, struggle, supererogation, trouble, workout


Engelsk udsagnsord: sweat

1. sweat (i anatomi) excrete perspiration through the pores in the skin


Eksempler med tilsvarende betydningExercise makes one sweat.


Eksempler på anvendelseSam and Sue sweat, Did his feet sweat?


Termer med samme betydning (synonymer)perspire, sudate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termeregest, eliminate, excrete, pass


Mere specifikke termerswelter

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk