Engelsk ordbogTip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk navneord: sensation

1. sensation (om erkendelse) an unelaborated elementary awareness of stimulation


Eksempler med tilsvarende betydningA sensation of touch.


Termer med samme betydning (synonymer)aesthesis, esthesis, sense datum, sense experience, sense impression


Mindre specifikke termerperception


Mere specifikke termerauditory sensation, gustatory perception, gustatory sensation, limen, masking, odor, odour, olfactory perception, olfactory sensation, smell, sound, synaesthesia, synesthesia, taste, taste perception, taste sensation, threshold, vision, visual sensation

2. sensation (om person) someone who is dazzlingly skilled in any field


Termer med samme betydning (synonymer)ace, adept, champion, genius, hotshot, maven, mavin, star, superstar, virtuoso, whiz, whizz, wiz, wizard


Mindre specifikke termerexpert


Mere specifikke termertrack star

3. sensation (om fornemmelse) a general feeling of excitement and heightened interest


Eksempler med tilsvarende betydningAnticipation produced in me a sensation somewhere between hope and fear.


Mindre specifikke termerstir

4. sensation (om tilstand) a state of widespread public excitement and interest


Eksempler med tilsvarende betydningThe news caused a sensation.


Mindre specifikke termerexcitation, excitement, fervor, fervour, inflammation

5. sensation (om erkendelse) the faculty through which the external world is apprehended


Eksempler med tilsvarende betydningIn the dark he had to depend on touch and on his senses of smell and hearing.


Termer med samme betydning (synonymer)sense, sensory faculty, sentience, sentiency


Mindre specifikke termerfaculty, mental faculty, module


Mere specifikke termermodality, sense modality, sensibility, sensitiveness, sensitivity, sensory system

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk