Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: alibi

1. alibi (om kommunikation) (law) a defense by an accused person purporting to show that he or she could not have committed the crime in question


Mindre specifikke termerdefence, defense, vindication


Overordnet emneområdejurisprudence, law

2. alibi (om kommunikation) a defense of some offensive behavior or some failure to keep a promise etc.


Eksempler med tilsvarende betydningHe kept finding excuses to stay.
Every day he had a new alibi for not getting a job.
His transparent self-justification was unacceptable.


Termer med samme betydning (synonymer)exculpation, excuse, self-justification


Mindre specifikke termerdefence, defense, vindication


Mere specifikke termerextenuation, mitigation


Engelsk udsagnsord: alibi

1. alibi (om kommunikation) exonerate by means of an alibi


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerexcuse, explain

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk