Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk navneord: clack

1. clack (om begivenhed) a sharp abrupt noise as if two objects hit together; may be repeated


Termer med samme betydning (synonymer)clap


Mindre specifikke termernoise

2. clack (om genstand) a simple valve with a hinge on one side; allows fluid to flow in only one direction


Termer med samme betydning (synonymer)clack valve, clapper valve


Mindre specifikke termervalve


Engelsk udsagnsord: clack

1. clack (om opfattelse) make a rattling sound


Eksempler med tilsvarende betydningClattering dishes.


Eksempler på anvendelseCars clack in the streets , The streets clack with cars


Termer med samme betydning (synonymer)brattle, clatter


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre specifikke termermake noise, noise, resound

2. clack (om kommunikation) make a clucking sounds, characteristic of hens


Termer med samme betydning (synonymer)click, cluck


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre specifikke termeremit, let loose, let out, utter

3. clack (om kommunikation) speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly


Termer med samme betydning (synonymer)blab, blabber, chatter, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termermouth, speak, talk, utter, verbalise, verbalize


Mere specifikke termerbabble, blather, blether, blither, smatter

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk