Engelsk ordbogTip: Firefox tilføjelsen gør det muligt at søge i ordbogen direkte fra browseren.

Engelsk navneord: hang

1. hang (om erkendelse) a special way of doing something


Eksempler med tilsvarende betydningHe had a bent for it.
He had a special knack for getting into trouble.
He couldn't get the hang of it.


Termer med samme betydning (synonymer)bent, knack


Mindre specifikke termerendowment, gift, natural endowment, talent

2. hang (om egenskab) the way a garment hangs


Eksempler med tilsvarende betydningHe adjusted the hang of his coat.


Mindre specifikke termerfit

3. hang (om handling) a gymnastic exercise performed on the rings or horizontal bar or parallel bars when the gymnast's weight is supported by the arms


Mindre specifikke termergymnastic exercise


Mere specifikke termerbent hang, inverted hang, lever hang, reverse hang, straight hang


Engelsk udsagnsord: hang

1. hang (om relation) be suspended or hanging


Eksempler med tilsvarende betydningThe flag hung on the wall.


Eksempler på anvendelseThe lights hang from the ceiling


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mere specifikke termerbeetle, dangle, drop, overhang, swing


Udsagnsord med lignende betydninghang, hang, hang up

2. hang (om relation) cause to be hanging or suspended


Eksempler med tilsvarende betydningHang that picture on the wall.


Eksempler på anvendelseThey hang the lights from the ceiling


Termer med samme betydning (synonymer)hang up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerfasten, fix, secure


Mere specifikke termersling, suspend


Medførerhang


Udsagnsord med lignende betydninghang

3. hang (om adfærd) kill by hanging


Eksempler med tilsvarende betydningThe murderer was hanged on Friday.


Eksempler på anvendelseThey want to hang the prisoners


Termer med samme betydning (synonymer)string up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerexecute, put to death


Mere specifikke termergibbet, halter

4. hang (om bevægelse) let drop or droop


Eksempler med tilsvarende betydningHang one's head in shame.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerdrop

5. hang (om relation) fall or flow in a certain way


Eksempler med tilsvarende betydningThis dress hangs well.
Her long black hair flowed down her back.


Termer med samme betydning (synonymer)fall, flow


AnvendelsesmønsterSomething ----s Adjective/Noun

6. hang (om tilstand) be menacing, burdensome, or oppressive


Eksempler med tilsvarende betydningThis worry hangs on my mind.
The cloud of suspicion hangs over her.


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP


Mindre specifikke termerbe


Mere specifikke termerbrood, bulk large, hover, loom

7. hang (om opfattelse) give heed (to)


Eksempler med tilsvarende betydningThe children in the audience attended the recital quietly.
She hung on his every word.
They attended to everything he said.


Termer med samme betydning (synonymer)advert, attend, give ear, pay heed


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerlisten


Mere specifikke termerfixate

8. hang (om relation) be suspended or poised


Eksempler med tilsvarende betydningHeavy fog hung over the valley.


Eksempler på anvendelseSome big birds hang in the tree, There hang some big birds in the tree


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP

9. hang (om relation) hold on tightly or tenaciously


Eksempler med tilsvarende betydningHang on to your father's hands.
The child clung to his mother's apron.


Termer med samme betydning (synonymer)cling


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termergrasp, hold on

10. hang (om tilstand) be exhibited


Eksempler med tilsvarende betydningPicasso hangs in this new wing of the museum.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Udsagnsord med lignende betydninghang

11. hang (om adfærd) prevent from reaching a verdict, of a jury


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerblock, blockade, embarrass, hinder, obstruct, stymie, stymy

12. hang (om tilvejebringelse) decorate or furnish with something suspended


Eksempler med tilsvarende betydningHang wallpaper.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termeradorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament

13. hang (om relation) be placed in position as by a hinge


Eksempler med tilsvarende betydningThis cabinet door doesn't hang right!.


Eksempler på anvendelseThe doors hang


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP


Udsagnsord med lignende betydninghang

14. hang (om relation) place in position as by a hinge so as to allow free movement in one direction


Eksempler med tilsvarende betydningHang a door.


Eksempler på anvendelseThey want to hang the doors


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerfasten, fix, secure


Udsagnsord med lignende betydninghang

15. hang (om ændring) suspend (meat) in order to get a gamey taste


Eksempler med tilsvarende betydningHang the venison for a few days.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdecompose, molder, moulder, rot

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk