Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk tillægsord: chelate

1. chelate relating to or characterized by chelation


Termer med samme betydning (synonymer)chelated

2. chelate having or resembling chelae or claws


Engelsk navneord: chelate

1. chelate (om masse el. substans) a heterocyclic compound having a metal ion attached by coordinate bonds to at least two nonmetal ions


Termer med samme betydning (synonymer)chelate compound


Mindre specifikke termerheterocycle, heterocyclic, heterocyclic compound


Engelsk udsagnsord: chelate

1. chelate (om tilstand) form a chelate, in chemistry


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerconstitute, form, make

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk