Engelsk ordbogTip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk navneord: easiness

1. easiness (om fornemmelse) a feeling of refreshing tranquility and an absence of tension or worry


Eksempler med tilsvarende betydningThe easiness we feel when sleeping.


Termer med samme betydning (synonymer)relaxation


Mindre specifikke termerquietness, quietude, tranquility, tranquillity


Mere specifikke termerdreaminess, languor

2. easiness (om egenskab) freedom from difficulty or hardship or effort


Eksempler med tilsvarende betydningHe rose through the ranks with apparent ease.
They put it into containers for ease of transportation.
The very easiness of the deed held her back.


Termer med samme betydning (synonymer)ease, simpleness, simplicity


Mindre specifikke termerquality


Mere specifikke termereffortlessness


Kendetegnereasy


Termer med modsat betydning (antonymer)difficultness, difficulty

3. easiness (om handling) the quality of being easy in behavior or style


Eksempler med tilsvarende betydningThere was an easiness between them.
A natural easiness of manner.


Mindre specifikke termerbehavior, behaviour, conduct, doings

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk