Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: heel

1. heel (om genstand) the bottom of a shoe or boot; the back part of a shoe or boot that touches the ground and provides elevation


Mindre specifikke termerbottom, underside, undersurface


Mere specifikke termerCuban heel, French heel, spike, spike heel, stacked heel, stiletto heel, wedge, wedge heel, wineglass heel


Omfatter disse specifikke termerlift


Omfatter disse overordnede termerboot, shoe

2. heel (i anatomi) the back part of the human foot


Mindre specifikke termerskeletal structure


Omfatter disse specifikke termerAchilles tendon, tendon of Achilles


Omfatter disse overordnede termerfoot, human foot, pes

3. heel (om person) someone who is morally reprehensible


Eksempler med tilsvarende betydningYou dirty dog.


Termer med samme betydning (synonymer)blackguard, bounder, cad, dog, hound


Mindre specifikke termerscoundrel, villain


Mere specifikke termerperisher

4. heel (om mad) one of the crusty ends of a loaf of bread


Mindre specifikke termerend, terminal


Omfatter disse overordnede termerloaf, loaf of bread

5. heel (om genstand) the lower end of a ship's mast


Mindre specifikke termerend, terminal

6. heel (om genstand) (golf) the part of the clubhead where it joins the shaft


Mindre specifikke termerpart, portion


Omfatter disse overordnede termerclub head, club-head, clubhead, golf-club head


Overordnet emneområdegolf, golf game


Engelsk udsagnsord: heel

1. heel (om bevægelse) tilt to one side


Eksempler med tilsvarende betydningThe balloon heeled over.
The wind made the vessel heel.
The ship listed to starboard.


Termer med samme betydning (synonymer)list


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerangle, lean, slant, tilt, tip


Udsagnsord med lignende betydninglean, list

2. heel (om bevægelse) follow at the heels of a person


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerfollow, travel along

3. heel (om tilvejebringelse) perform with the heels


Eksempler med tilsvarende betydningHeel that dance.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerdance, trip the light fantastic, trip the light fantastic toe


Overordnet emneområdedance, dance, dancing, saltation, terpsichore

4. heel (om relation) strike with the heel of the club


Eksempler med tilsvarende betydningHeel a golf ball.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerhit


Overordnet emneområdegolf, golf game

5. heel (om ændring) put a new heel on


Eksempler med tilsvarende betydningHeel shoes.


Termer med samme betydning (synonymer)reheel


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerbushel, doctor, fix, furbish up, mend, repair, restore, touch on

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk