Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk navneord: ooze

1. ooze (om masse el. substans) any thick, viscous matter


Termer med samme betydning (synonymer)goo, gook, goop, guck, gunk, muck, slime, sludge


Mindre specifikke termermatter


Mere specifikke termersapropel

2. ooze (om begivenhed) the process of seeping


Termer med samme betydning (synonymer)oozing, seepage


Mindre specifikke termerflow, flowing


Mere specifikke termerexudation, transudation


Engelsk udsagnsord: ooze

1. ooze (om bevægelse) pass gradually or leak through or as if through small openings


Termer med samme betydning (synonymer)seep


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP


Mindre specifikke termercourse, feed, flow, run

2. ooze (i anatomi) release (a liquid) in drops or small quantities


Eksempler med tilsvarende betydningExude sweat through the pores.


Termer med samme betydning (synonymer)exudate, exude, ooze out, transude


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termeregest, eliminate, excrete, pass


Mere specifikke termerdistil, distill, extravasate, froth, fume, gum, reek, release, secrete, stream, transpire

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk