Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk tillægsord: cultivated

1. cultivated (of land or fields) prepared for raising crops by plowing or fertilizing


Eksempler med tilsvarende betydningCultivated land.


Termer med modsat betydning (antonymer)uncultivated

2. cultivated no longer in the natural state; developed by human care and for human use


Eksempler med tilsvarende betydningCultivated roses.
Cultivated blackberries.


Termer med lignende betydningtame, tamed


Termer med modsat betydning (antonymer)untamed, wild

3. cultivated marked by refinement in taste and manners


Eksempler med tilsvarende betydningCultivated speech.
Cultured Bostonians.
Cultured tastes.
A genteel old lady.
Polite society.


Termer med samme betydning (synonymer)civilised, civilized, cultured, genteel, polite


Termer med lignende betydningrefined


Termer med modsat betydning (antonymer)unrefined

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk