Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk tillægsord: flat-footed

1. flat-footed with feet flat on the ground; not tiptoe


Termer med lignende betydningfooted


Termer med modsat betydning (antonymer)footless

2. flat-footed unprepared and unable to react quickly


Eksempler med tilsvarende betydningThe new product caught their competitors flat-footed.


Termer med lignende betydningunready


Termer med modsat betydning (antonymer)ready

3. flat-footed having broad flat feet that usually turn outward


Eksempler med tilsvarende betydningA slow flat-footed walk.


Termer med lignende betydningsplayfoot, splayfooted


Termer med modsat betydning (antonymer)pigeon-toed

4. flat-footed without reservation


Eksempler med tilsvarende betydningA flat-footed refusal.


Termer med lignende betydningdirect


Overordnet anvendelsecolloquialism


Termer med modsat betydning (antonymer)indirect

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk