Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: fog

1. fog (om fænomen) droplets of water vapor suspended in the air near the ground


Mindre specifikke termeraerosol


Mere specifikke termerfogbank, ice fog, mist, pea soup, pea-souper, pogonip

2. fog (om tilstand) an atmosphere in which visibility is reduced because of a cloud of some substance


Termer med samme betydning (synonymer)fogginess, murk, murkiness


Mindre specifikke termeratmosphere, atmospheric state


Mere specifikke termerfug

3. fog (om erkendelse) confusion characterized by lack of clarity


Termer med samme betydning (synonymer)daze, haze


Mindre specifikke termerconfusedness, confusion, disarray, mental confusion, muddiness


Engelsk udsagnsord: fog

1. fog (om opfattelse) make less visible or unclear


Eksempler med tilsvarende betydningThe stars are obscured by the clouds.
The big elm tree obscures our view of the valley.


Termer med samme betydning (synonymer)becloud, befog, cloud, haze over, mist, obnubilate, obscure


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termerconceal, hide


Mere specifikke termerovershadow

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk