Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: overstep

1. overstep (om bevægelse) pass beyond (limits or boundaries)


Termer med samme betydning (synonymer)transgress, trespass


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termergo across, go through, pass

2. overstep (om tilstand) be superior or better than some standard


Eksempler med tilsvarende betydningShe exceeded our expectations.
She topped her performance of last year.


Termer med samme betydning (synonymer)exceed, go past, pass, top, transcend


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerexcel, stand out, surpass

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk