Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: henna

1. henna (om masse el. substans) a reddish brown dye used especially on hair


Mindre specifikke termerhair coloring, hair dye


Engelsk udsagnsord: henna

1. henna (om ændring) apply henna to one's hair


Eksempler med tilsvarende betydningShe hennas her hair every month.


Eksempler på anvendelseThey henna their hair


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termertinct, tinge, tint, touch

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk